PapersTotal: 83

ID Paper name Author(s)
4251 FLAVONOID COMPOUNDS OF THE PLANTS OF THE GENUS ACHILLEA L. AND THEIR BIOLOGICAL ACTIVITY
Nevena Jokić, Branka Rodić-Grabovac, Ljiljana Topalić-Trivunović
4316 RAZVOJ NOVOG PROIZVODA - VOĆNOG PRELIVA SA SOKOM NARANDŽE / NEW PRODUCT DEVELOPMENT - FRUIT TOPPING WITH ORANGE JUICE
Slavica Grujić, Božana Odžaković
4317 METODOLOGIJA ODREĐIVANJA PARAMETARA KVALITETA NOVOG PROIZVODA PRIMJENOM DESKRIPTIVNIH I DISKRIMINATORNIH SENZORNIH TESTOVA/ METHODOLOGY FOR NEW PRODUCT’S QUALITY PARAMETERS DETERMINATION USING DESCRIPTIVE AND DISCRIMINATORY SENSORY TESTS
Slavica Grujić, Božana Odžaković, Slavica Marković
4329 PSIHOAKTIVNI POTENCIJAL UZORAKA MARIHUANE U REPUBLICI SRPSKOJ
Mirjana Dragoljic, Branka Rodić Grabovac, Ljubica Vasiljević, Vesna Matić, Ljiljana Simurdić
4330 ISPITIVANJE KVALITETA NOVOG PREHRAMBENOG PROIZVODA - SLANIH ŠTAPIĆA SA MAKOM/ INVESTIGATIONS OF THE NEW FOOD PRODUCT’S QUALITY - SALTY STICKS WITH POPPY SEEDS
Ladislav Vasilišin , Nataša Lakić-Karalić, Slavica Grujić, Milica Čolović, Danica Savanović
4390 THE OCCURRENCE OF MICROORGANISMS ON LEAF SURFACE AND IN INTERIOR PARTS OF LETTUCE
Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Jelena Kovačević
4391 ANTIFUNGALNA AKTIVNOST KOMERCIJALNIH FUNGICIDA U KOMBINACIJI SA METANOLNIM EKSTRAKTOM RIZOMA BILJKE Reynoutria japonica
Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Branka Rodić-Grabovac, Ranka Trivunović
4432 STUDY OF PHOTODIELECTRICAL PROPERTIES AND TEMPERATURE CONDUCTIVE COEFFICIENTS OF POLYESTER FABRICS
Blanka Skipina, Dragana Grujić, Adriann Luyt, Duško Dudić
4438 TREATMENT OF LEACHATE BY ELECTROCOAGULATION USING IRON ELECTRODE
Borislav Malinović, Tijana Malinovic, Drazenko Bjelic, Dragana Nešković Markić, Nikola Djukic

  • Login
  • Language
Copyright © 2016 confOrganiser.com. All rights reserved.
BitLab